สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริการแจ้งที่พักอาศัย เกินกว่า 90 วัน ผ่านมือถือ