พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผย กรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง แถลงข่าวปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำ กรณีมีตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) คอยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมเปิดหลักฐานการจัดตั้งมูลนิธิรับจดทะเบียนให้คนจีนพักอาศัยในไทยโดยผิดกฎหมาย ว่าเรื่องของการอยู่ต่อเป็นบริบทส่วนหนึ่งในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างด้าวที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ อย่างเช่นกรณีที่พูดถึง Thailand Elite มีมานานแล้ว บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ออกบัตร ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่กรณีที่คนต่างด้าวได้รับบัตรนี้มา สตม.มีหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นคนที่ได้รับบัตรมาถูกต้องหรือไม่ และจะตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่ ถ้าได้รับบัตรมาอย่างถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ไม่อยู่ในบัญชีของสตม.ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศหรือกรณีมีหมายจับ สตม.ต้องให้เขาอยู่ต่อ

ฉะนั้นการพิจารณาการเดินทางเข้ามาของคนต่างด้าว ที่เข้ามาในราชอาณาจักรทางตม. จะพิจารณา 2 อย่าง คือคุณสมบัติครบหรือไม่ เป็นตัวตนคนเดียวกันตามพาสปอร์ตหรือไม่ ลายนิ้วมือไม่มีการปลอมแปลงและเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่ ถ้า 2 กรณีนี้ครบ ทางสตม.ต้องอนุญาตให้เขาเข้าประเทศ ประเด็นก็คือ สตม.อนุญาตคนที่มีคุณสมบัติครบและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำผิดหรือทำถูก หากเขาทำผิดก็ต้องใช้การบังคับกฎหมายไปจับกุมให้ได้เร็วที่สุด

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ กล่าวว่า การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเราเข้มงวดมาตลอด 1 ปี เพราะรู้ว่าเป็นความอ่อนไหวที่คนต่างด้าวอาจจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือกรณีเจ้าหน้าที่ ตม.ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขณะนี้จะตั้งคณะทำงานในการทบทวนหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรในแต่ละเหตุผล ทั้งเรื่อง มูลนิธิ การรักษาพยาบาล การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

อย่างที่นายชูวิทย์ บอกว่าโรงเรียนไม่กำหนดอายุ ถ้าเผื่อขออยู่บั้นปลายอายุ 50 ขึ้นไปทำไมโรงเรียนไม่กำหนดอายุตรงนี้เราจะกลับไปทบทวน แต่ก็เคยมีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่องในมิติสิ่งหนึ่งของการเรียนรู้ที่ยอมรับเป็นสากลโลกคือการเรียนรู้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต บางครั้งจะใช้อายุไปจำกัด ถามว่าเหมาะสมหรือไม่จะต้องไปหารือกัน เพราะคนต่างด้าวที่จะเข้ามาอยู่ด้วยเหตุผล Non ED จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฉะนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องจัดตั้งให้ถูกต้อง ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักเกณฑ์ของ สตม. เป็นเรื่องขององคาพยพของทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในมิติของการให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรต้องจับเอวกันให้แน่นๆ กอดกันให้แน่นๆ แนบแน่นยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง ตม.เชียงใหม่ที่มีปัญหาตั้งแต่ 2 พ.ย. ผู้การตม.5 ได้ไปทำMOU กับมูลนิธิ สถานศึกษา ว่าสถานบันการศึกษาต้องรายงานผลการเรียนของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในเรื่องของการศึกษาให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.5 ในพื้นที่ทราบทุก 3 เดือน เป็นต้น

ถ้าไม่มีการรายงานผลการเรียนก็ถือว่าการอนุญาตสิ้นสุดจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ ไปคุยกับมูลนิธิหากอนุญาตรับรองว่าคนต่างด้าวจะไปทำงานกับมูลนิธิไปตรวจสอบแล้วมูลนิธิจัดตั้งจริง ทางมูลนิธิจะต้องรายงานการจัดกิจกรรมที่คนต่างด้าวคนนี้ไปอยู่ในมูลนิธินั้นเป็นวงรอบด้วย ส่วนนี้เราทำแล้ว ไม่ใช่เราพึ่งทำ ทำก่อนที่จะมีกระแสข่าวออกมา

Cr. https://www.innnews.co.th/news/criminal/news_462160/