ผบ.ตร. เชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมพิธี “เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 16.30 น. ที่ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ และทั้งนี้ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาธรรมตามบทสวดโพชฌังคปริตร ในช่วงหลังจากเคารพธงชาติ หรือ เวลาอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. เป็นต้นไป และฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องข้าราชการตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมพิธีการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่ วัดและสถานที่ที่จัดโดย ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ทั้งนี้บทสวดโภชโพชฌังคปริตร มีดังนี้