ประกาศ

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย

By |2023-04-28T06:15:33+00:00เมษายน 28th, 2023|ประกาศ|

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-05-16T06:03:24+00:00เมษายน 20th, 2023|ประกาศ|

คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By |2023-04-05T07:34:08+00:00เมษายน 5th, 2023|ประกาศ|

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Cyber Crime, Data Analytic, Digital Forensic, Countering Organized Crime and Terrorism จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ษ. – 31 พ.ค.66

By |2023-03-31T02:34:06+00:00มีนาคม 30th, 2023|ประกาศ|

ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค. 2566 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร และได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี

By |2023-03-16T02:31:20+00:00มีนาคม 9th, 2023|ประกาศ|

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By |2023-03-03T08:51:29+00:00มีนาคม 3rd, 2023|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By |2023-02-13T11:53:34+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2023|ประกาศ|

การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ตร.

By |2023-02-01T03:41:24+00:00กุมภาพันธ์ 1st, 2023|ประกาศ|

ผบ.ตร. เชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมพิธี “เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

By |2022-12-16T13:28:14+00:00ธันวาคม 16th, 2022|ข่าวสาร, ประกาศ|

ลง 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

By |2022-10-27T08:47:58+00:00ตุลาคม 27th, 2022|ประกาศ|
Go to Top