ประกาศ

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

By |2024-07-03T05:02:49+00:00กรกฎาคม 1st, 2024|ประกาศ|

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับทุนศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน

By |2024-06-25T03:26:34+00:00มิถุนายน 24th, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรองในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567

By |2024-06-11T03:24:47+00:00มิถุนายน 11th, 2024|ประกาศ|

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

By |2024-06-06T08:43:13+00:00มิถุนายน 6th, 2024|ประกาศ|

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

By |2024-06-06T03:02:59+00:00มิถุนายน 6th, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567

By |2024-05-29T03:31:40+00:00พฤษภาคม 29th, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคล ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-05-03T05:48:18+00:00พฤษภาคม 3rd, 2024|ประกาศ|

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

By |2024-05-01T02:53:19+00:00เมษายน 25th, 2024|ประกาศ|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-04-11T02:49:40+00:00เมษายน 11th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ|

ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2567

By |2024-04-07T07:22:40+00:00เมษายน 7th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ|
Go to Top