ประกาศ

ลง 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

By |2022-10-27T08:47:58+00:00ตุลาคม 27th, 2022|ประกาศ|

งบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65

By |2022-10-31T06:28:30+00:00ตุลาคม 11th, 2022|ข่าวสาร, ประกาศ|

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 – Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2565(2022)

By |2022-10-28T04:18:45+00:00ตุลาคม 4th, 2022|ประกาศ|

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ

By |2022-10-28T04:20:24+00:00กันยายน 6th, 2022|ประกาศ|

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

By |2022-10-28T04:24:12+00:00สิงหาคม 25th, 2022|ประกาศ|
Go to Top