📌📌สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567📌📌

ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1
กองบังคับการอำนวยการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
โทร. 0 2572 8559