จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในระบบ Biometrics โดยวิธีคัดเลือก

By |2023-03-30T06:09:04+00:00มีนาคม 28th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-03-27T12:58:37+00:00มีนาคม 27th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-03-15T11:17:09+00:00มีนาคม 15th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขนย้ายติดตั้งและปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

By |2023-03-09T11:40:59+00:00มีนาคม 9th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-03-07T12:50:53+00:00มีนาคม 7th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบ WIFI แบบไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-03-07T12:49:25+00:00มีนาคม 7th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

By |2023-03-07T10:45:07+00:00มีนาคม 7th, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2023-03-02T09:06:30+00:00มีนาคม 2nd, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ, ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง (IMMIGRATION CONSOLIDATION: CCTV) สตม. เพิ่มเติม จำนวน 12 จุดตรวจ

By |2023-02-24T08:53:52+00:00กุมภาพันธ์ 23rd, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) จำ นวน 10,000,000 ลิขสิทธิ์

By |2023-02-22T12:26:51+00:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2023|จัดซื้อจัดจ้าง|
Go to Top