จัดซื้อจัดจ้าง

ลง 29 พ.ย.65 ร่างประกาศ, ร่างเอกสารซื้อ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยี Biometrics สำหรับตรวจคัดกรองบุคคลเคลื่อนที่ (ฉบับกระเป๋า)

By |2022-11-29T09:57:31+00:00พฤศจิกายน 29th, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 29 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยี Biometrics สำหรับตรวจคัดกรองบุคคลเคลื่อนที่ (ฉบับกระเป๋า)

By |2022-11-29T09:53:57+00:00พฤศจิกายน 29th, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 15 พ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (เพิ่มเติม) ณ อาคารที่ทำการ สตม. (เมืองทองธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2022-11-15T03:37:25+00:00พฤศจิกายน 15th, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 15 พ.ย.65 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบ CCTV สตม. (เพิ่มเติมจำนวน 12 จุด)

By |2022-11-23T04:08:32+00:00พฤศจิกายน 15th, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

By |2022-11-23T04:56:28+00:00พฤศจิกายน 7th, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สตม. จำนวน 4 รายการ

By |2022-11-02T11:59:16+00:00พฤศจิกายน 2nd, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สตม. จำนวน 4 รายการ

By |2022-11-02T11:55:15+00:00พฤศจิกายน 2nd, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ สตม. (IOC)

By |2022-11-02T11:51:33+00:00พฤศจิกายน 2nd, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน

By |2022-11-02T11:47:01+00:00พฤศจิกายน 2nd, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|

ลง 2 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการติดตั้ง WIFI แบบไฟเบอร์ออปติกภายในอาคาร สตม.

By |2022-11-03T08:38:16+00:00พฤศจิกายน 2nd, 2022|จัดซื้อจัดจ้าง|
Go to Top