จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมซอฟต์แวร์ 19 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-07-16T14:43:18+00:00กรกฎาคม 16th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกัก ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่เสนอราคา 19 ก.ค.67 เวลา 09.00 – 12.00 น.

By |2024-07-09T09:13:29+00:00กรกฎาคม 9th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับห้องแถลงข่าวภายในและนอกสถานที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

By |2024-07-05T13:06:43+00:00กรกฎาคม 5th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1

By |2024-07-04T08:30:51+00:00กรกฎาคม 4th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. (ระยะที่ 1 และ 2) ของห้อง DATA Center

By |2024-07-03T12:52:52+00:00กรกฎาคม 3rd, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง

By |2024-07-03T03:16:13+00:00กรกฎาคม 3rd, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

By |2024-07-01T10:26:58+00:00กรกฎาคม 1st, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคุณภาพสูง สำหรับงานประมวลข้อมูลเชิงสถิติ (Notebook) จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-06-27T06:54:39+00:00มิถุนายน 27th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมซอฟต์แวร์ 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-06-28T13:19:28+00:00มิถุนายน 26th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|

สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยี Biometrics สำหรับตรวจคัดกรองบุคคลเคลื่อนที่ (ฉบับกระเป๋า) จำนวน 35 ชุด

By |2024-06-19T13:07:56+00:00มิถุนายน 19th, 2024|จัดซื้อจัดจ้าง|
Go to Top