ข่าว

รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

By |2023-12-13T12:12:43+00:00ธันวาคม 13th, 2023|ข่าว, ประกาศ|

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจความตระหนักและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภาคประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

By |2023-11-16T08:00:35+00:00พฤศจิกายน 16th, 2023|ข่าว|

ครม. ประกาศวีซ่าฟรีให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและคาซัคสถาน อยู่ในไทยไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่ 25 ก.ย.66 – 29 ก.พ.67

By |2024-01-08T05:55:47+00:00กันยายน 19th, 2023|ข่าว|

สตม.เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ ‘ตม.อาเซียน DGICM’ ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ

By |2023-08-25T10:45:29+00:00สิงหาคม 10th, 2023|ข่าว|

สตม. เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ ‘ตม.อาเซียน DGICM’ ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ ชูวาระสำคัญ หาแนวทางปัองกันความรุนแรงด้านความมั่นคงและอาชญากรรมระหว่างประเทศ

By |2023-08-25T10:45:01+00:00สิงหาคม 10th, 2023|ข่าว|

ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

By |2023-06-15T12:03:11+00:00มิถุนายน 15th, 2023|ข่าว|

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ.2566

By |2023-06-13T03:53:14+00:00มิถุนายน 13th, 2023|ข่าว|

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ได้ร่วมกันถวายพระพร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

By |2022-12-20T08:20:12+00:00ธันวาคม 20th, 2022|ข่าว|

ผบ.ตร. เชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมพิธี “เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

By |2022-12-16T13:28:14+00:00ธันวาคม 16th, 2022|ข่าว, ประกาศ|
Go to Top