ประกาศ เรื่องย้ายที่ทำการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1


ด้วย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานครเดิม) 

ซึ่งมีหน้าที่งานบริการ ดังนี้
- งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
- งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry Permit),  
- งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
- งานขอมีถิ่นที่อยู่
- งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่
- งานทะเบียนคนต่างด้าว
- งานรับแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน 
จะย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ (ใกล้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะติดต่อหรือมารับบริการกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงขอแจ้งรายละเอียด  ดังนี้

1. กำหนดวันเปิดทำการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 28  กันยายน 2552

2. ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550   อาคารบี  (ชั้น 2 ด้านทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร  10210

3. หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9889  หมายเลขโทรสาร    0-2143-8228  

4. กรณีการติดต่อขออนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า , ลาว  และกัมพูชา)  อยู่ในราชอาณาจักรตามนโยบายรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ การตรวจลงตรา  การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไปอีกเป็นการชั่วคราว  และการแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน 
ยังคงเปิดบริการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ซอยสวนพลู  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เช่นเดิม โดยเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

5. วันเวลาเปิดทำการ
สำนักงานศูนย์ราชการฯ เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
สำนักงานซอยสวนพลู เปิดให้บริการงานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว และการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry Permit) ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1178ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550   อาคารบี
แผนที่การเดินทาง
แผนที่ภายในอาคาร ชั้น 2


การเดินทาง

รถประจำทาง
สาย 52     ปากเกร็ด - บางซื่อ
สาย 150   ปากเกร็ด - บางกะปิ
สาย  356   ปากเกร็ด - รังสิต

รถตู้ประจำทางปรับอากาศ ขสมก.
ต 10  หมอชิต 2 – ปากเกร็ด
ต 11  เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - ปากเกร็ด
ต 16  มีนบุรี - หมอชิต 2
ต 22  มีนบุรี -  ปากเกร็ด
ต 26 พระราม 9  - ปากเกร็ด
ต 27  มาบุญครอง - ปากเกร็ด
ต 64  อนุสาวรีย์ชัยฯ - ปากเกร็ด
ต 82  อนุสาวรีย์ชัยฯ - สะพานใหม่
ต 87  อนุสาวรีย์ชัยฯ – วัดบางคูวัด
ต 95  มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รามอินทรา
ต 97  มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปากเกร็ด
ต 98  มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ดอนเมือง
ต 102  สนามหลวง - ท่าน้ำปากเกร็ด