วันหยุดราชการ ประจำปี 2558
วันพฤหัสบดี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดตาม มติ ครม. 1 ต.ค.2557
วันศุกร์ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 6 เมษายน วันจักรี
วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 14 เมษายน วันวันสงกรานต์
วันพุธ 15 เมษายน วันวันสงกรานต์
วันอังคาร 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล
วันจันทร์ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา
วันศุกร์ 31 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี