วันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ 6 เมษายน วันจักรี
วันจันทร์ 7 เมษายน ชดเชยวันจักรี
วันอาทิตย์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 14 เมษายน วันวันสงกรานต์
วันอังคาร 15 เมษายน วันวันสงกรานต์
วันพุธ 16 เมษายน ชดเชยวันวันสงกรานต์
วันจันทร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล
วันอังคาร 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ 11 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา
วันเสาร์ 12 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ 14 กรกฎาคม ชดเชยวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ 11 สิงหาคม วันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ
วันอังคาร 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพุธ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี