วันหยุดราชการ ประจำปี 2559
วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 22 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันพุธ 6 เมษายน วันจักรี
วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดตามมติ ครม.
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล
วันศุกร์ 20 มิถุนายน วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 18 มิถุนายน วันหยุดตามมติ ครม.
วันอังคาร 19 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา
วันพุธ 20 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 12 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี