หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว

news pictureวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานการประชุม สัมมนาการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการบริหาร สตม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม.
บันทึก 21 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา(มค),(กม),ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม.
บันทึก 21 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙ พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.(บร.)/ประธาน CIO สตม. และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของระบบ E-Fingerprint ของจุดติดตั้งในสังกัดตม.จว.เชียงราย ตามโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม.โดยมี พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.๕, พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผกก.ตม.จว.เชียงราย และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงราย ร่วมกันให้การต้อนรับ
บันทึก 21 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การ ต้อนรับ พ.ต.อ.เคอิสุเกะ โฮะซะกะ เลขานุการเอกและทูตตำรวจ, พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล, พ.ต.ท.ยะมะโตะ โกะโต เลขานุการโท, นายพิสิฎฐ์ ไม้ประเสริฐ ผู้ช่วยกงสุลและล่าม และคณะรวม ๗ ท่าน จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล เจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือต่อทางสถานทูตและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ณ ห้องรับรองงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 18 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ

ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
บันทึก 20 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
บันทึก 14 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
การรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่
บันทึก 8 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
บันทึก 1 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 36/2559 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 25 มีนาคม 2559อ่านต่อ-->

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่ 24 มิ.ย. - 1 ก.ค.59
บันทึก 24 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
(ร่าง) ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่ 20 - 23 มิ.ย.59
บันทึก 20 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 20 มิถุนายน 2559อ่านต่อ-->
ร่าง ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบ PIBICS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 17 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ-->
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่ 3 พ.ค. - 11 พ.ค.2559
บันทึก 3 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวดี !! ยื่นขอ VISA on Arrival สบายๆ ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าแบบออนไลน์ กับโครงการ VISA on Arrival application online ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง www.immigration.go.th ..เที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับ... https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Good news !! Apply for a VISA on Arrival , do not waste time filling out paper forms . You can apply online in advance with the VISA on Arrival application online of Immigration at Suvarnabhumi Airport By this link www.immigration.go.th .... Enjoy your trip .. https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐