หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว
news pictureประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
บันทึก 22 กรกฎาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ให้ การต้อนรับ คณะจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องสาทร ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 6 กรกฎาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ นายฟิลิป คาลเวิร์ต เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ,นายโกลด แซงต์เดนี ผอ. ประจำภูมิภาค กรมกิจการพรมแดน ,นายเชฟ โบร์คาร์ เจ้าหน้าที่องค์ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, นายยวน แม็กดูกัลล์ ผู้จัดการโครงการ องค์ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) สำนักงานประเทศไทย เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ ส่งมอบและสาธิตเครื่องอ่านหนังสือเดินทางและซอฟต์แวร์ตรวจสอบเอกสาร VERIFIER TD&B ณ ห้องสาทร ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 6 กรกฎาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.(บร 2)/ผอ. ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของ ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ สตม. โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม. หลังจากนั้นในเวลา ๑๑.๔๕ น. ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือในการตรวจหนังสือเดินทางปลอม โดยนำหนังสือเดินทางปลอมที่ได้จับกุมมาแสดงการตรวจสอบ พร้อมแถลงข่าวการจับกุมคดีอาชญากรรมข้ามชาติของหน่วยงานใน สตม. ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร ๑ ชั้น ๑ สตม.(สวนพลู)
บันทึก 6 กรกฎาคม 2558อ่านต่อ-->
ประกาศ

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสาหรับชาวต่างประเทศ
บันทึก 22 มิถุนายน 2558อ่านต่อ-->
การประชาสัมพันธ์มิให้มีการซื้อหรือสนับสนุนผู้ค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างที่ผิดกฎหมาย
บันทึก 21 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
แผนงานกรอบเวลานับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACTION PLAN & TIME FRAME - COUNTDOWN TO AEC; DECEMBER 31st; 2015
บันทึก 29 มกราคม 2558อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้บริการระบบการยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา Application for Visa On Arrival ตามแบบ ตม.88 ทางอิเล็กทรอนิกส์
บันทึก 24 สิงหาคม 2558อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนายสิบ (นสต.) พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ อัตรา
บันทึก 17 สิงหาคม 2558อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐