หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว
news pictureวันที่ 8 ต.ค. 58 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รรท.ผบช.สตม. ได้เข้าร่วมประชุมมอบรับนโยบายการบริหารราชการสายงานต่างประเทศ โดยมี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม พร้อมนี้ได้มีการแถลงข่าวการจับกุมอาชญากรข้ามชาติคดีสำคัญ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
บันทึก 9 ตุลาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 5 ต.ค.58 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รรท.ผบช.สตม. แถลงข่าวการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กับข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ สว.ขึ้นไป ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู) โดย ตม.จว./ด่าน ตม. ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ที่ตั้ง
บันทึก 6 ตุลาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มี พิธีรับ ส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้ส่งมอบตำแหน่งและ พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รรท.ผบช.สตม. เป็นผู้รับมอบตำแหน่ง โดยมี พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต ,พล.ต.ต.บุญส่ง จีระเรืองรัตนา ที่ปรึกษา ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม. และข้าราชการตำรวจ สตม. ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 1 ตุลาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญพระสักกะเทวราช(หลวงพ่อเข้าเมือง) วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อเข้าเมือง (พระสักกะเทวราช) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีที่ทำการด่านอยู่ตามแนวชายแดนต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความลำบากในการทำงานและมีการเสี่ยงภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา จึงจัดทำเหรียญดังกล่าวขึ้นเพื่อไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ
บันทึก 10 กันยายน 2558อ่านต่อ-->
ประกาศ

Immigration Annual Report 2015 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 21 กันยายน 2558อ่านต่อ-->
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสาหรับชาวต่างประเทศ
บันทึก 22 มิถุนายน 2558อ่านต่อ-->
การประชาสัมพันธ์มิให้มีการซื้อหรือสนับสนุนผู้ค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างที่ผิดกฎหมาย
บันทึก 21 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ เพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๗
บันทึก 7 ตุลาคม 2558อ่านต่อ-->
นโยบายการบริหารราชการ ของ รรท.ผบช.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
บันทึก 6 ตุลาคม 2558อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐