หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว

news pictureวันศุกร์ที่ (20 ม.ค.60) เวลา 07.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สตม.
บันทึก 20 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 17 ม.ค.60 เวลา 09.00น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เน้นบริการรวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาตรฐานสากล สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
บันทึก 18 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตม.จว.สระแก้ว และเวลา 15.30 น. ผบช.สตม. ได้เข้าหารือกับคณะของ พลเอก ซก พอล (Pol.Gen.Sok Phal) อธิบดีตรวจคนเข้าเมืองประเทศกัมพูชา ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.สระแก้ว
บันทึก 18 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 15 ม.ค.2560 เวลา 10.45 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.(บร) และ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ศรีสะเกษ ทั้งกำชับการตรวจสอบการคัดกรองบุคคลต้องสงสัย ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จว.ศรีสะเกษ
บันทึก 18 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ดังนี้
1. แบบ ตม.1-5 แบบใหม่ และ แบบ ตม.7-14 แบบใหม่ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
2. แบบ ตม.6 แบบเดิม ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.60
3. สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป
บันทึก 20 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบหนังสือ กองคดี กรมตำรวจ ที่ ๐๕๐๓(ส)/๑๓๐๘๐ ลง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
บันทึก 19 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเตรียมตัวเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560
บันทึก 30 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ ย้ายศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว จากเดิม ห้างเมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ ไปให้บริการที่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
บันทึก 16 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.60
บันทึก 2 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออกพร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 19 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในและการจัดหาครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการฯ และการจัดหาครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์) ประจำภายในอาคารตรวจบุคคล (Terminal) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 30 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ(AEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอรับเอกสารตั้งแต่ 28 ธ.ค.59-6 ม.ค.60 เสนอราคา 18 ม.ค.60
บันทึก 28 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (Mobile Service) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 27 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์(ระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 27 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวดี !! ยื่นขอ VISA on Arrival สบายๆ ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าแบบออนไลน์ กับโครงการ VISA on Arrival application online ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง www.immigration.go.th ..เที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับ... https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Good news !! Apply for a VISA on Arrival , do not waste time filling out paper forms . You can apply online in advance with the VISA on Arrival application online of Immigration at Suvarnabhumi Airport By this link www.immigration.go.th .... Enjoy your trip .. https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์