หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว

news pictureวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ.60 เวลา 13.00น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. แถลงผลจับกุม อาชญากรข้ามชาติรายสำคัญ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ชาวยูเครนก่อเหตุแฮกข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารอเมริกา นำมาปลอมบัตรตระเวนรูดซื้อสินค้าในประเทศไทย เป็นเอเย่นต์ขายข้อมูลบัตรให้ต่างชาติ และเตรียมก่อเหตุครั้งใหญ่ ปล่อยมัลแวร์โจมตีระบบเอทีเอ็มธนาคารไทย, ชาวออสเตรียหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ใช้ไทยเป็นฐานลักลอบขนกัญชานับร้อยกิโลกรัมจากอินเดียเข้ายุโรป และชาวจีนเครือข่ายฮั้วประมูลรายใหญ่ จ่ายสินบนเจ้าหน้าที่จีน ฮั้วประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้า มูลค่าความเสียหายกว่า 150 ล้าน
บันทึก 17 กุมภาพันธ์ 2560อ่านต่อ-->
news picture9 ก.พ.60 เวลา 0๘.00น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. จัดกิจกรรมสภากาแฟ (Coffee Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีทูตตำรวจและเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศของหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า 50 คน จาก 21 ประเทศ
บันทึก 10 กุมภาพันธ์ 2560อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 25 ม.ค.60 เวลา 09.00น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว MR.Alexander Jonathan Rosen สัญชาติอเมริกัน บุคคลที่ทางการสหรัฐอเมริกาต้องการตัวในข้อหา ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ตามหมายจับศาลในสหรัฐฯ ออกเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58 และถูกทางการสหรัฐอเมริกายกเลิกหนังสือเดินทาง นาย อเล็กซานเดอร์ฯ หนีมากบดานในประเทศไทย โดยแฝงตัวเป็นครูในโรงเรียนนานาชาติในภาคใต้
บันทึก 26 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 24 ม.ค.60 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานการประชุมสัมมนาการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการบริหารงาน สตม. ครั้งที่ 1/2560 โดยมี รอง ผบช.สตม., ผบก. ,รอง ผบก. และ ผกก.หน.ด่าน ตม.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาเมฆ อาคาร 1 สตม.
บันทึก 26 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ดังนี้
๑. แบบ ตม.1 - 5 แบบใหม่ และ แบบ ตม.7 - 14แบบใหม่ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๒. แบบ ตม.6 แบบเดิม ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๓. สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการ โดยจะให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60
บันทึก 10 กุมภาพันธ์ 2560อ่านต่อ-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบหนังสือ กองคดี กรมตำรวจ ที่ ๐๕๐๓(ส)/๑๓๐๘๐ ลง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
บันทึก 19 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเตรียมตัวเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560
บันทึก 30 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.59 เป็นต้นไป
2. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
บันทึก 21 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.60
บันทึก 2 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ตรวจหนังสือเดินทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 22 กุมภาพันธ์ 2560อ่านต่อ-->
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ สตม. 1 ระบบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 3 กุมภาพันธ์ 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 20 ก.พ.60
บันทึก 31 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 30 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึก 25 มกราคม 2560อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวดี !! ยื่นขอ VISA on Arrival สบายๆ ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าแบบออนไลน์ กับโครงการ VISA on Arrival application online ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง www.immigration.go.th ..เที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะครับ... https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Good news !! Apply for a VISA on Arrival , do not waste time filling out paper forms . You can apply online in advance with the VISA on Arrival application online of Immigration at Suvarnabhumi Airport By this link www.immigration.go.th .... Enjoy your trip .. https://youtu.be/jBzJr3sLZRA
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์