หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว
news pictureวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีพีธีปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ บริเวณถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร,พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร,พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจพันธุ์,พล.ต.ต.นุชิต ศรีสมพงษ์,พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สรงน้ำพระสักกะเทวราช (หลวงพ่อเข้าเมือง) และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ สตม. (สวนพลู)
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 1 เม.ย. 58 คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ชมรมแม่บ้านตำรวจ สตม. ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจ ตชด. เป็นประธานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า
บันทึก 7 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 27 มี.ค.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. ให้การต้อนรับMr.Junji Ito เลขานุการเอก สอท.ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส ครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และขอแนะนำ Mr.Yuki Nagata ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน ณ ห้องงามดูพลี ชั้น 7 อาคาร 2 สตม.
บันทึก 7 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
ประกาศ

สตม. ตีแผ่ความจริง เผยมาตรการรองรับผู้โดยสารหนาแน่น ที่สุวรรณภูมิ
บันทึก 18 กุมภาพันธ์ 2558อ่านต่อ-->
แผนงานกรอบเวลานับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACTION PLAN & TIME FRAME - COUNTDOWN TO AEC; DECEMBER 31st; 2015
บันทึก 29 มกราคม 2558อ่านต่อ-->
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘
บันทึก 1 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป)
บันทึก 30 มีนาคม 2558อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์การให้บริการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านอินเตอร์เน็ต
บันทึก 24 มีนาคม 2558อ่านต่อ-->

สตม.บริการ
—  การยื่นคำขอขอรับการตรวจลงตรา การย้ายตราประทับ และการขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติหรือรับรองสถานะแล้ว
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐