เยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง
 


ก่อนจะดูกล้อง ท่านต้องติดตั้ง JAVA ในคอมพิวเตอร์ของท่านเสียก่อน อ่านวิธีติดตั้ง JAVA คลิกที่นี่ >>>

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สวนพลู) (งานขออยู่ต่อ ) - ( ประชาสัมพันธ์ ) [username:demo] ; JAVA required
please enable activeX control under Tools ->Internet Options ->Security ->Custom Level
ท่าอากาศยานแห่งชาติกรุงเทพ(ดอนเมือง) เปิดดูด้วยโปรแกรม winamp v.5
ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง [username: ranongimm | password: 12345]
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เปิดดูด้วยโปรแกรมwinamp v.5 click here to download

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ ก่อนจะดูกล้อง ต้องติดตั้งโปรแกรม JAVA เพียงครั้งเดียว (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
[เมื่อโปรแกรมถาม username และ password ให้พิมพ์ในช่อง username ว่า :demo ส่วนในช่อง password ให้ว่างไว้] ;
กล้องที่ 1 (ตรวจพาหนะขาออก) - กล้องที่ 2 (Close up ตรวจพาหนะขาออก) - กล้องที่ 3 (ห้องตรวจขาเข้า) - กล้องที่ 4 (ช่องตรวจดูหน้าคนไทยขาออก) - กล้องที่ 5 (ช่องตรวจดูหน้าคนไทยขาเข้า) - กล้องที่ 6 (ห้องตรวจขาออก)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ( ขาเข้า ) - ( ขาออก ) [username:demo] ; JAVA required
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ( ขาเข้า ) - ( ขาออก ) [username:demo | password:demo] ; JAVA required
ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา [username:demo]
ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา [username:view | password : 1234]
ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (กล้องตัวที่ 1) (กล้องตัวที่ 2) [username:user | password : 4321]
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
( ขาเข้า คนเดินเท้า ) - ( ขาออก คนเดินเท้า ) - (ขาออก รถยนต์ ) - (ขาเข้า รถยนต์ ) ) [username:demo] ; JAVA required
ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก [site code:100-002 | password : 2222]
ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน [username: demo] ; JAVA required
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก [username: cctv]

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด [Sitcode: 100-001 Password:1234] Active X required