ปัญหาเรื่องการขออยู่ต่อ

หัวข้อ

(1/43) > >>

[1] ทำไมต้องเก็บเงิน50บาท เวลาไปแจ้งแบบตม.47 อยู่เกิน90วันของแรงงานต่างด้าว

[2] ขอฝากชื่นชมเจ้าหน้าที่ตม.เชียงใหม่ด้วยนะคะ

[3] การต่อเล่ม PR กรณีต่างชาติอยู่ลำพูน

[4] เปลี่ยนประเภท visa จาก non-b ไปเป็น non-o

[5] เอกสารขอ visa work premit

[6] การขอย้ายวีซ่าจาก passport เล่มเก่า ไป passport เล่มใหม่

[7] ขอต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามที่อยู่ หรือที่ทำงาน

[8] การต่อวีซ่าแบบติดตามภรรยาไทย

[9] เอกสารที่ใช้ในการขอต่อวีซ่า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป