661031-ยกเว้นการยื่น ตม.6 ด่าน ตม.สะเดา จว.สงขลา-1