ประกาศ

แนวทางการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพิ่มเติม2020-12-18T04:31:53+00:00
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคคลภายนอกฯ 96 อัตรา2020-12-09T08:15:46+00:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคคลภายนอกฯ 96 อัตรา2020-12-01T00:10:22+00:00
พิธีพุทธาภิเษก​พระพุทธ​เมตตา​มหานค​ราภิรักษ์​(หลวงพ่อ​เข้า​เมือง) ณ วัดระฆัง​โฆสิตา​ราม​วรมหาวิหาร2020-11-24T09:53:21+00:00
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 25642020-11-06T03:42:41+00:00
เผยแพร่รายงานทางบัญชี งบทดลองเดือน ก.ย.2563 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-11-02T03:32:03+00:00
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน2020-10-28T09:34:05+00:00
เผยแพร่ประกาศ รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 422020-10-26T08:11:39+00:00
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-10-16T10:14:55+00:00
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ๒๕๖๓2020-10-16T09:08:00+00:00
Go to Top