จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงที่พักรอญาติมาเยี่ยมผู้ต้องกัก (ลานหน้าอาคาร กก.๓ บก.สส.สตม.)2021-07-23T04:38:33+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “จ้างบริการเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง ระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference)”2021-07-19T09:39:26+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “จ้างบริการเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการต่อยอดระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สตม. ระยะที่ ๒”2021-07-19T09:38:12+00:00
ประกาศยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2021-07-15T04:29:49+00:00
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-06-28T02:48:53+00:00
เผยแพร่บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่1) โครงการก่อสร้างอาคารด่าน ตม.จว.อำนาจเจริญ2021-06-08T05:32:15+00:00
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง โดยวิธี e-bidding2021-06-07T11:37:44+00:00
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “จ้างการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าวลงในระบบ Biometrics”2021-05-21T08:03:42+00:00
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สตม. จังหวัดบุรีรัมย์2021-05-17T07:41:57+00:00
Go to Top