จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้างและราคากลางโครงการสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สระแก้ว2021-01-19T06:15:31+00:00
ปรกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแฟลตฯ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่2021-01-18T09:26:50+00:00
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 หลัง2021-01-15T09:56:56+00:00
โครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42021-01-14T01:57:16+00:00
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง จว.อำนาจเจริญ2020-12-29T09:41:10+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ด่านปาดังเบซาร์ ตม.จว.สงขลา2020-12-18T08:27:57+00:00
ประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา2020-12-17T04:01:49+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง2021-03-02T03:54:58+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 64 งานผังระบบเมนไฟฟ้า โครงการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เพิ่มเติม)2020-11-30T11:12:15+00:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 งานผังบริเวณ โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม2020-11-23T04:22:44+00:00
Go to Top