660929-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด