661106-ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 200 อ