สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การจัดการความรู้

ลำดับ
รายการ อ่าน เมื่อ
{{$index+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name| truncate: 60: '...'}} {{list.view.count||0|number:0}} {{moment(list.post_date).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(list.post_date).format('YYYY'))+543}}

การจัดการความรู้

ลำดับ
รายการ อ่าน เมื่อ
{{$index+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name| truncate: 60: '...'}} {{list.view.count||0|number:0}} {{moment(list.post_date).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(list.post_date).format('YYYY'))+543}}