ประกาศ

ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้าง2021-04-23T07:51:19+00:00
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และช่องทางสื่อโซเชียลฯ ของกองทุนเพื่อนการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำบัญชีปี ๒๕๖๔2021-04-21T05:43:22+00:00
ขอให้มารับเงินประกันสัญญาค้างเก่า พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ลง ๕ เม.ย.๖๔2021-04-05T11:53:06+00:00
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒๒ มี.ค.๖๔2021-04-05T06:53:52+00:00
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ2021-02-02T05:27:14+00:00
เรื่อง มอบอำนาจและกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาตามข้อ 5 ของคำสั่ง ตร. ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย. 57 บางกรณี (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) เพิ่มเติม2021-01-29T08:51:31+00:00
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ จำนวน 96 อัตรา2020-12-24T11:27:07+00:00
เลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-12-24T07:50:42+00:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ 96 อัตรา2020-12-21T02:56:07+00:00
แนวทางการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพิ่มเติม2020-12-18T04:31:53+00:00
Go to Top