ประกาศ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างประกอบอาหาร บก.สส.สตม. ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕2021-09-27T09:53:41+00:00
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย Day Care สตม.2021-09-29T10:38:12+00:00
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (e-bidding)2021-09-22T01:30:00+00:00
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-09-27T06:11:40+00:00
ขอเชิญร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๙๔ ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2021-09-22T07:52:08+00:00
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม. ลง ๑๕ ก.ย.๖๔2021-09-16T06:53:34+00:00
ประกาศ สตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผังงานโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ๑๓ ก.ย.๖๔2021-09-13T12:31:21+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก พร้อมศูนย์ดูแลเด็ก สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:32+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:53+00:00
ประกาศที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตร. ของหน่วยงานในสังกัด สตม.2021-08-31T05:08:54+00:00
Go to Top