ประกาศ

เผยแพร่ประกาศ รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 422020-10-26T08:11:39+00:00
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-10-16T10:14:55+00:00
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ๒๕๖๓2020-10-16T09:08:00+00:00
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 1 ต.ค. 63 และ การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวบางจำพวกดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) ลง 1 ต.ค. 632020-10-05T04:40:40+00:00
การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ตกค้างในประเทศไทย ยื่นคำขออยู่ต่อได้ถึง 31 ต.ค.632020-10-27T06:31:39+00:00
การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 updated 18/9/20202020-09-28T12:35:25+00:00
ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ.25632020-08-10T08:38:42+00:00
รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25632020-07-31T09:38:33+00:00
Go to Top