ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-09-27T06:11:40+00:00
ขอเชิญร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๙๔ ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2021-09-22T07:52:08+00:00
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม. ลง ๑๕ ก.ย.๖๔2021-09-16T06:53:34+00:00
ประกาศ สตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผังงานโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ๑๓ ก.ย.๖๔2021-09-13T12:31:21+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก พร้อมศูนย์ดูแลเด็ก สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:32+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:53+00:00
ประกาศที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตร. ของหน่วยงานในสังกัด สตม.2021-08-31T05:08:54+00:00
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างประกอบอาหารฯเลี้ยงผู้ต้องกัก ของ บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-08-25T06:38:09+00:00
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โครงการก่อสร้างอาคารด่าน ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง2021-08-25T06:40:46+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกัก ของ บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔2021-08-23T10:10:03+00:00
Go to Top