ประกาศ

พิธีพุทธาภิเษก​พระพุทธ​เมตตา​มหานค​ราภิรักษ์​(หลวงพ่อ​เข้า​เมือง) ณ วัดระฆัง​โฆสิตา​ราม​วรมหาวิหาร2020-11-24T09:53:21+00:00
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 25642020-11-06T03:42:41+00:00
เผยแพร่รายงานทางบัญชี งบทดลองเดือน ก.ย.2563 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-11-02T03:32:03+00:00
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน2020-10-28T09:34:05+00:00
เผยแพร่ประกาศ รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 422020-10-26T08:11:39+00:00
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-10-16T10:14:55+00:00
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ๒๕๖๓2020-10-16T09:08:00+00:00
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 1 ต.ค. 63 และ การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวบางจำพวกดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) ลง 1 ต.ค. 632020-10-05T04:40:40+00:00
การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ตกค้างในประเทศไทย ยื่นคำขออยู่ต่อได้ถึง 31 ต.ค.632020-10-27T06:31:39+00:00
การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 updated 18/9/20202020-09-28T12:35:25+00:00
Go to Top