ประกาศ

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ลง ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔2021-10-13T04:48:52+00:00
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สตม. วาระประจำปี ๒๕๖๔2021-10-04T13:14:52+00:00
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ PIBICS ลง ๓๐ ก.ย.๖๔2021-10-01T06:33:55+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒๙ ก.ย.๖๔ จ้างบริการระบบ VDO Conference สตม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-30T05:55:37+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒๙ ก.ย.๖๔ จ้างบริการระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการต่อยอดระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ สตม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-30T05:55:56+00:00
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก พร้อมศูนย์ดูแลเด็ก สตม.2021-09-27T09:56:10+00:00
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดป้องกัน PPE และถุงคลุมเท้าพลาสติก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม.2021-09-29T05:37:28+00:00
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างประกอบอาหาร บก.สส.สตม. ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕2021-09-27T09:53:41+00:00
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย Day Care สตม.2021-09-29T10:38:12+00:00
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (e-bidding)2021-09-22T01:30:00+00:00
Go to Top