ประกาศ

งบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.652022-10-12T04:34:29+00:00
การให้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย โดยผ่านระบบออนไลน์2023-01-13T03:42:51+00:00
ลง 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 25652022-10-05T06:39:39+00:00
การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 – Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2565(2022)2022-10-04T10:29:23+00:00
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ2022-09-07T02:56:20+00:00
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย2022-08-25T08:54:02+00:00
11 ส.ค.65 ปิดปรับปรุงระบบแจ้งที่พักออนไลน์ ( service has temporarily closed for maintenance )2022-08-09T08:55:10+00:00
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)2022-07-26T02:46:44+00:00
Go to Top