ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงที่พักรอญาติมาเยี่ยมผู้ต้องกัก (ลานหน้าอาคาร กก.๓ บก.สส.สตม.)2021-07-23T04:38:33+00:00
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน2021-07-21T02:22:58+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “จ้างบริการเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง ระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference)”2021-07-19T09:39:26+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ “จ้างบริการเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการต่อยอดระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สตม. ระยะที่ ๒”2021-07-19T09:38:12+00:00
ประกาศยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2021-07-15T04:29:49+00:00
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2021-04-29T02:41:51+00:00
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๓2021-04-28T01:39:48+00:00
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้าง2021-04-23T07:51:19+00:00
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และช่องทางสื่อโซเชียลฯ ของกองทุนเพื่อนการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำบัญชีปี ๒๕๖๔2021-04-21T05:43:22+00:00
ขอให้มารับเงินประกันสัญญาค้างเก่า พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ลง ๕ เม.ย.๖๔2021-04-05T11:53:06+00:00
Go to Top