จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-09-27T06:11:40+00:00
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม. ลง ๑๕ ก.ย.๖๔2021-09-16T06:53:34+00:00
ประกาศ สตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผังงานโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ๑๓ ก.ย.๖๔2021-09-13T12:31:21+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก พร้อมศูนย์ดูแลเด็ก สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:32+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-09-13T09:55:53+00:00
จัดสรรและรายละเอียดจ้างทำระบบสมัครสอบแข่งขัน พิมพ์ชุดปัญหาข้อสอบ ตรวจสอบและประมวลผล สตม.2021-09-09T02:58:38+00:00
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS)และเพิ่มประสิทธิภาพ2021-09-02T03:31:25+00:00
จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำ สตม. และบริเวณโดยรอบ2021-08-25T02:57:57+00:00
จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์ สตม.(สายด่วน 1178)2021-08-25T02:51:43+00:00
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างประกอบอาหารฯเลี้ยงผู้ต้องกัก ของ บก.สส.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕2021-08-25T06:38:09+00:00
Go to Top