จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สมุทรสงคราม2020-09-18T06:42:51+00:00
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42020-09-17T02:26:28+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง2020-09-15T06:12:50+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สกลนคร จำนวน 1 หลัง2020-09-15T06:10:23+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง2020-09-24T03:20:55+00:00
โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร CIQ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านน้ำพุร้อน2020-09-15T05:48:19+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทําการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ2020-09-17T06:40:14+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง2020-09-04T11:40:16+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.นครปฐม จำนวน 1 หลัง2020-09-03T12:48:30+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง2020-09-03T09:20:45+00:00
Go to Top