จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-07-17T09:07:28+00:00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-07-17T04:17:02+00:00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน2020-07-17T10:50:48+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง2020-07-17T03:55:43+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว2020-07-17T04:07:57+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน ตม.จว.มุกดาหาร2020-07-10T07:15:20+00:00
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์2020-07-09T08:07:49+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการวางท่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัยแฟลต ตม.เชียงแสน2020-07-08T09:41:51+00:00
เผยแพร่รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุพื้นที่ปฏิบัติงาน ตม.จว.มุกดาหาร2020-07-08T05:16:08+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ ประจำปีงบฯ 2562 ตม.จว.ขอนแก่น2020-07-08T06:17:42+00:00
Go to Top