จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญที่ได้ลงนามแล้ว จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๔2021-05-13T06:34:52+00:00
โครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ อาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ลาดพร้าว2021-05-07T04:05:17+00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างงานผังระบบเมนไฟฟ้าที่ทำการ สตม (เพิ่มเติม) ณ กองบังคับการปราบปราม2021-05-07T04:00:39+00:00
จ้างทำระบบรับสมัครสอบแข่งขัน พิมพ์ชุดปัญหาข้อสอบ ตรวจสอบและประมวลผล โครงการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ2021-04-29T07:58:43+00:00
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้าง2021-04-23T07:51:19+00:00
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณโครงการอาคารที่ทำการ สตม.ด้วยวิธี e-bidding2021-04-23T02:05:47+00:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของ บก.อก.สตม. (ธ.ค.63-เม.ย.64)2021-04-20T07:42:04+00:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของ ศท.ตม. (ต.ค.63 – มี.ค.64)2021-04-20T07:25:13+00:00
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Automatic Channel โดยวิธีคัดเลือก2021-04-09T04:26:04+00:00
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธี e-bidding2021-04-02T03:41:09+00:00
Go to Top