จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 64 งานผังระบบเมนไฟฟ้า โครงการอาคารที่ทำการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม ณ พื้นที่เมืองทองธานี2020-10-26T08:18:17+00:00
แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-10-15T04:32:03+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุพรรณบุรี2020-10-14T04:35:06+00:00
เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ราชบุรี2020-10-14T04:22:00+00:00
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบของ บก.สส.สตม.2020-09-30T07:23:36+00:00
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ2020-09-29T09:49:34+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ รเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกัก ของ บก.สส.สตม.2020-09-30T03:42:10+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ราชบุรี จำนวน 1 หลัง2020-09-25T05:11:27+00:00
เผยแพร่ประกาศ บก.สส.สตม. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-09-29T09:22:01+00:00
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42020-09-21T12:24:59+00:00
Go to Top