จัดซื้อจัดจ้าง

ลง ๓๑ ส.ค.๖๕ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ2022-08-31T07:23:03+00:00
ลง ๓๐ ส.ค. – ๒ ก.ย.๖๕ ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ ตม.จว.ระยอง พร้อมส่วนประกอบ2022-08-30T10:50:37+00:00
ลง ๓๐ ส.ค.๖๕ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (เพิ่มเติม) ณ อาคารที่ทำการ สตม. (เมืองทองธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-30T06:12:15+00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ (ระยะที่ 1 และ 2)ของห้อง DATA center2022-08-31T03:04:07+00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS)2022-08-31T03:28:40+00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ( Automatic Channel)2022-08-31T03:25:36+00:00
การจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องเครื่องปฎิบัติการ2022-08-31T03:15:20+00:00
พัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง สตม. จำนวน12จุด2022-09-03T04:42:52+00:00
การจัดซื้อจัดจ้างขนย้ายติดตั้งและปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์2022-08-31T03:10:24+00:00
๒๕ ส.ค.๖๕ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน2022-08-25T13:01:21+00:00
Go to Top