จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองสระบุรี2020-08-04T16:21:39+00:00
ตม.จว.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ2020-08-04T05:36:02+00:00
บก.ตม.4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-08-03T07:14:57+00:00
บก.ตม.3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-07-30T09:53:31+00:00
ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร คลังพัสดุให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน2020-07-23T10:23:43+00:00
เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคา อาคารที่ทำการ ตม.จว.สุรินทร์ ลง 23 ก.ค.632020-07-25T04:03:52+00:00
เผยแพร่ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุรินทร์2020-07-24T10:22:41+00:00
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-07-22T08:54:14+00:00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ2020-07-22T03:38:58+00:00
เผยแพร่การจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน2020-07-21T05:02:23+00:00
Go to Top