จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Automatic Channel โดยวิธีคัดเลือก2021-04-09T04:26:04+00:00
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธี e-bidding2021-04-02T03:41:09+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงและซ่อมแซมระบบ Auto Channel ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔2021-03-29T03:42:14+00:00
ราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณโครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธี e-bidding2021-03-22T08:24:23+00:00
ผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. (ระยะที่ ๑ และ ๒)2021-03-24T03:02:06+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างงานผังระบบเมนไฟฟ้าที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ณ โครงการเมืองทองธานี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง2021-03-22T08:09:15+00:00
เผยแพร่การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง(PIBICS) และเพิ่มประสิทธิภาพ2021-03-24T03:21:12+00:00
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-02T03:34:59+00:00
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วพร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-03-18T08:19:40+00:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.4 จำนวน 1 หลัง โดยวิธี e-bidding2021-04-02T06:54:50+00:00
Go to Top