จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 หลัง2021-01-15T09:56:56+00:00
โครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42021-01-14T01:57:16+00:00
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง จว.อำนาจเจริญ2020-12-29T09:41:10+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ด่านปาดังเบซาร์ ตม.จว.สงขลา2020-12-18T08:27:57+00:00
ประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา2020-12-17T04:01:49+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 64 งานผังระบบเมนไฟฟ้า โครงการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เพิ่มเติม)2020-11-30T11:12:15+00:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 งานผังบริเวณ โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม2020-11-23T04:22:44+00:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบ โครงการที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม2020-11-23T04:17:19+00:00
จัดซื้อจ้างพัสดุรายการ ” จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบ Biometrics ระยะที่ 1″ ระยะเวลา 12 เดือน2020-11-12T02:13:10+00:00
จัดซื้อจ้างพัสดุรายการ ” จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)2020-11-12T02:03:31+00:00
Go to Top