จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบของ บก.สส.สตม.2020-09-30T07:23:36+00:00
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ2020-09-29T09:49:34+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ รเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกัก ของ บก.สส.สตม.2020-09-30T03:42:10+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ราชบุรี จำนวน 1 หลัง2020-09-25T05:11:27+00:00
เผยแพร่ประกาศ บก.สส.สตม. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-09-29T09:22:01+00:00
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42020-09-21T12:24:59+00:00
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง2020-09-21T04:57:20+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สมุทรสงคราม2020-09-18T06:42:51+00:00
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 42020-09-17T02:26:28+00:00
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง2020-09-15T06:12:50+00:00
Go to Top