จัดซื้อจัดจ้าง

ลง 20 ม.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โครงการอาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม)ฯ)2022-01-26T11:13:21+00:00
ลง ๑๘ ม.ค.๖๕ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงับประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสาร ของ สตม. ไปยังอาคารที่ทำการแห่งใหม่2022-01-18T12:15:53+00:00
ลง ๒๙ ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้นฯ ของ ตม.จว.สุรินทร์2022-01-17T06:33:33+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ลง ๑๖ ธ.ค.๖๔2021-12-17T05:16:25+00:00
ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกักชาวต่างประเทศ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕ (e-bidding)2021-12-13T02:36:25+00:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ลง ๗ ธ.ค.๖๔2021-12-07T07:36:10+00:00
๑๘ พ.ย.๖๔ ประกาศ สตม. เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม พื้นที่ลาดพร้าว e-bidding2021-11-18T12:38:18+00:00
ประกาศ ลง ๒ พ.ย.๖๔ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (e-bidding)2021-11-02T12:11:19+00:00
ประกาศผู้ชนะ ลง ๒ พ.ย.๖๔ การเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จ้างทำระบบสอบแข่งขันโครงการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก2021-11-02T11:06:05+00:00
Go to Top