จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 งานผังบริเวณ โครงการอาคารที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม2020-11-23T04:22:44+00:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบ โครงการที่ทำการ สตม. เพิ่มเติม2020-11-23T04:17:19+00:00
จัดซื้อจ้างพัสดุรายการ ” จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบ Biometrics ระยะที่ 1″ ระยะเวลา 12 เดือน2020-11-12T02:13:10+00:00
จัดซื้อจ้างพัสดุรายการ ” จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)2020-11-12T02:03:31+00:00
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 64 งานผังระบบเมนไฟฟ้า โครงการอาคารที่ทำการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม ณ พื้นที่เมืองทองธานี2020-10-26T08:18:17+00:00
แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-10-15T04:32:03+00:00
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุพรรณบุรี2020-10-14T04:35:06+00:00
เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ราชบุรี2020-10-14T04:22:00+00:00
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอยู่ในความรับผิดชอบของ บก.สส.สตม.2020-09-30T07:23:36+00:00
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ2020-09-29T09:49:34+00:00
Go to Top