จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่1) โครงการก่อสร้างอาคารด่าน ตม.จว.อำนาจเจริญ2021-06-08T05:32:15+00:00
สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง โดยวิธี e-bidding2021-06-07T11:37:44+00:00
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “จ้างการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าวลงในระบบ Biometrics”2021-05-21T08:03:42+00:00
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สตม. จังหวัดบุรีรัมย์2021-05-17T07:41:57+00:00
เผยแพร่สาระสำคัญที่ได้ลงนามแล้ว จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๔2021-05-13T06:34:52+00:00
โครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ อาคารที่ทำการ สตม. (เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ลาดพร้าว2021-05-07T04:05:17+00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างงานผังระบบเมนไฟฟ้าที่ทำการ สตม (เพิ่มเติม) ณ กองบังคับการปราบปราม2021-05-07T04:00:39+00:00
จ้างทำระบบรับสมัครสอบแข่งขัน พิมพ์ชุดปัญหาข้อสอบ ตรวจสอบและประมวลผล โครงการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ2021-04-29T07:58:43+00:00
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้าง2021-04-23T07:51:19+00:00
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณโครงการอาคารที่ทำการ สตม.ด้วยวิธี e-bidding2021-04-23T02:05:47+00:00
Go to Top