660327-ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สำหรับ สนง