ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดปรับปรุงบริการออนไลน์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

บริการออนไลน์ที่ปิดปรับปรุงได้แก่
1. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
2. การรับแจ้งที่พักอาศัย
3. บริการ ตม.6 ออนไลน์
4. รายการเกี่ยวกับยานพาหนะ (ตม.2)