อื่น ๆ

ลง 15 พ.ย.65 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาระบบ CCTV

By |2022-12-08T16:00:27+00:00พฤศจิกายน 15th, 2022|อื่น ๆ|

ลง 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

By |2022-10-31T06:35:55+00:00ตุลาคม 27th, 2022|อื่น ๆ|

เหรียญบูชาหลวงพ่อเข้าเมืองเนื้อทองแดง เปิดให้ประชาชนได้เช่าบูชา

By |2022-10-31T06:27:40+00:00ตุลาคม 7th, 2022|อื่น ๆ|

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ(Automatic Channel)

By |2022-12-08T15:13:40+00:00กันยายน 30th, 2022|อื่น ๆ|
Go to Top