Project Description

18 กลโกงมิจฉาชีพ ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์

========================
ติดตาม PCT POLICE เพื่อรู้ทันความคิดของโจรออนไลน์
สงสัยเกรงจะตกเป็นเหยื่อ สอบถาม 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ ได้ที่
https://www.thaipoliceonline.com/ หรือ

ติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ www.pctpr.police.go.th
# PCT Police
# มิจฉาชีพออนไลน์
# แก๊งคอลเซ็นเตอร์
# สำนักงานตำรวจแห่งชาติ