Project Description

เผยแพร่การจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง