Project Description

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔​ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ และสามารถร่วมเล่นเกม สนุกๆ ชิงรางวัลได้อีกด้วย
เปิดประสบการณ์สนุก ช้อป ชม แชร์ บนหน้าจอ ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๑๔ วัน พบกันที่งานกาชาดออนไลน์
www.งานกาชาด.com
www.redcrossfair.com