Project Description

รับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู

รับพระได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 20 ต.ค.63 ที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ช่องทางการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสวนพลู
เลขที่ 182-0-191-68-0