หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: สถิติ สตม. ::
Stat
สถิติ
ประจำปี 2558

การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)

การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2557

การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)

การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2556 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
 การขออยู่ต่อ
(ตามสัญชาติ)
(ตามหน่วยงาน)
ประจำปี 2555 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2554 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2553 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
การเดินทางเข้าออก
(บัตรผ่านแดน)
การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2552 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
  การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2551 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
  การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2550 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
  การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2549 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
  การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2548 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
  การขออยู่ต่อ
ประจำปี 2547 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
   
ประจำปี 2546 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
   
ประจำปี 2545 การเดินทางเข้าออก
(ตามสัญชาติ)
การเดินทางเข้าออก
(ตามด่าน)
   
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐