หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ ::
CheckPoints in North Region
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
314 หมู่ 3
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จว.เชียงใหม่
50180
0-5312-1323
F 0-5312-1324
d5@immigration.go.th
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
60 ต.สุเทพ อ.เมือง จว.เชียงใหม่
50200
0-5327-7190
d2_cnx@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
71 ม.3 ต.สุเทพ
อ.เมือง จว.เชียงใหม่
50200
0-5320-1755-6
F 0-5327-7510
d5_chiangmai@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
117 ม.10 ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จว.เชียงราย
57130
0-5373-1008-9
F 0-5373-1008-9 ต่อ 24
d5_chiangrai@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
188 ม.2 ถ.เอเซีย ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จว.ตาก
63110
0-5556-3000
F 0-5556-3002
d5_tak@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
117 ม.4 ต.ไชยสถาน
อ.เมือง จว.น่าน
55000
0-5471-1913
F 0-5477-1075
d5_nan@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
202 ม.11 ต.ปางหมู
อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
58000
0-5361-2106
d5_maehongson@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก
887/4-5 ถนนบรมไตรโลกนารถ
ต.ในเมือง
อ.เมือง จว.พิษณุโลก
65000
0 5524 7711,0 5524 7722
0 5524 7711,0 5524 7722
d5_phitsanulok@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์
อาคารพลาธิการ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี
ซอยสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จว.นครสวรรค์
60000
0-5688-1517-8
d5_nakhonsawan@immigration.go.th
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์