หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ::
Northeast CheckPoints< /title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> <title>Northeast CheckPoint
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
323 หมู่ 9
ตำบลหนองบัวศาลา
อ.เมือง จว.นครราชสีมา
30000
0 4421 2997 - 8
F 0 4421 8333
d4@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
7 หมู่ 7 ต.ด่านเกวียน
อ.โชคชัย จว.นครราชสีมา
30190
0 4437 5138 - 9
F0 4437 5138 - 9
d4_nakhonratchasima@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
333 หมู่ 7 ถนนชยางกูร บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
0-4267-4274, 0-4267-4045
F 0-4267-4274, 0-4267-4045
d4_mukdahan@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
106 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.มีชัย อ.เมือง
จว.หนองคาย 43000
0-4242-0242-4
F 0-4241-1605
d4_nongkhai@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
365 ถนนไทยสมัคร
ตำบลบึงกาฬ อ.เมือง
จว. บึงกาฬ 38000
0 4249 1832
F 0 4249 1283
d4_buengkan@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
26 ถ.สถิตย์นิมานกาล
ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
จว.อุบลราชธานี 34110
0-4544-1108
d4_ubonratchathani@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
32 ม.2
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
จว.เลย 42110
0 4282 1911, 0 4282 1288
d4_loei@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
999 หมู่ 8
ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์
จว.ศรีสะเกษ 33140
0-4581-8056
d4_sisaket@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
654/1 ถ.สุนทรวิจิตร
อ.เมือง จว.นครพนม 48000
0-4251-1235
F 0-4251-1473
d4_nakhonpanom@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จว.ขอนแก่น 40000
0-4346-5242
d4_khonkaen@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
71 ถ.ใจผาสุก
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จว.สกลนคร 47000
0-4271-5219
F 0-4271-4318
d4_sakonnakhon@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
95 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 0 4224 9982 - 3
F 0 4224 9984
d4_udonthani@immigration.go.th
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
อาคาร สภ.เมืองอำนาจเจริญ ชั้น 4
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
จว.อำนาจเจริญ 37000
0-4545-2789
d4_amnatcharoen@immigration.go.th
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์