หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ::
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 30 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตรวจเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องประกาศราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศร่าง 24-29 มี.ค.6
บันทึก 24 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ(Automatic Channel) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 24 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมายพร้อมติดตั้ง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บันทึก 24 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงประกาศร่างฯ 23 - 28 มี.ค.2560
บันทึก 23 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
หน้าที่ ข่าวที่ 1 - 5 จาก 5 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ]
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์